Handelsbetingelser

MonikaBak Design & Creations 

BETALING:
Ratebetaling er standard og første rate betales ved igangsættelse af et projekt. 
Konsulentydelser og akut assistance betales ved booking. Særaftaler kan forekomme med fakturering efter udførsel. 
Hosting betales årligt 
Undervisningsforløb betales inden igangsættelse eftersom kursusmateriale gøres tilgængeligt omgående. Ratebetaling kan aftales. 

PRODUKTEJERSKAB:
Design og opsætning: Eftersom der er tale om specialtilpassede produkter betragtes dit køb i henhold til Forbrugeraftalelovens §12. Dit køb af et specialtilpasset produkt er bindende og påbegyndes efter bestillingen er modtaget. Med andre ord, bortfalder fortrydelsesret efter igangsættelse. Din hjemmeside er naturligvis din, unik og specialtilpasset til dine behov og kan under ingen omstændigheder betragtes som en hyldevare med mulighed for videresalg. Læs evt. mere under fortrydelsesret.

Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden 100%.
Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret , har MonikaBak.dk rettighed til, og må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

TILBUD:
Fremsendte tilbud er gældende i to måneder, derefter er tilbudet ugyldigt. Et tilbud godkendes ved afgivelse af aftale om opstart eller indbetaling af 1. rate. 

Arbejde udføres efter aftale, mundtligt som skrifteligt. Der vil pålægges krav om skriftlige godkendelser, inden udførsel af opgaver af særlig følsom karakter.  

MANGLENDE BETALING:
Ved manglende betaling påføres gebyr af 499,- pr. 14 dage. 
Manglende betaling kan i sidste ende medføre sletning af data. 

FORTRYDELSESRET:
MonikaBak’s produkter er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at MonikaBak.dk påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget.
Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i henhold til samme lovs §12, stk. 2 således ved MonikaBak.dk’s påbegyndelse af kundens bestilling. 
Den menneskelige vinkel – Dog kan du naturligvis komme i en situation hvor du pludseligt fortryder. I sådanne tilfælde er det væsentligt, at du omgående tager kontakt. Den anvendte tid vil blive faktureres til 880,- pr. time ( 1100,- )


Abonnement, Hosting og Undervisning

ABONNEMENTSVILKÅR
Abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementsaftaler, medmindre andet er specifikt aftalt imellem MonikaBak.dk og kunden.

BINDINGSPERIODE
Abonnementet opsigelse: Løbende måned + 1 måned
Forløb til endt dato. 

OPSIGELSE AF ABONNEMENT
Opsigelse af et abonnement kan ske til MonikaBak.dk ved fremsendelse af email til Kontakt@MonikaBak.dk
Ved opsigelse er MonikaBak.dk ikke forpligtet til at opretholde support og data på MonikaBak.dk’s hostingplatform vil blive slettet.
Se under MonikaBak Hosting for yderligere. 

LICENS
Licens er inkluderet i aftalen indtil opsigelse eller ved nedlukning af MonikaBak.dk

RETTELSER, UDVIDELSER, ÆNDRINGER
Design, tekster eller fejl rettes i henhold til specifik aftale, af kunden selv eller ved køb af redesign, klippekort eller til gællende timepris. 

TELEFONSUPPORT  
Ønsker du telefonisk support foretrækkes booking via https://MonikaBak.dk 


MonikaBak Hosting

Hosting ved MonikaBak.dk foregår igennem One.com og man kan altid få support fra dem eller skrive til MonikaBak.dk.
One.com’s forretningsbetingelser er også gældende (Link til One.com forretningsbetingelser)

PRISER:
Afhænger af behov

OPSIGELSE AF HOSTING:
Opsigelse skal ske 30 dage før årsskifte, ellers vil man blive opkrævet for et år mere.
Ved opsigelse vil hostingen være gældende perioden ud der er betalt for. Eventuel resterende tilgodehavende kan ikke tilbagebetales.


MonikaBak Klippekort

Et klip svarer til 30 minutters koncentreret arbejde.
Alt arbejde afregnes per påbegyndt kvarter, og der vil løbende blive opgivet hvor mange klip der er brugt og hvad der skulle være tilbage. 

Købte klip eller Klip man ikke har brugt, kan ikke returneres. Klip skal betales forud før arbejdet påbegyndes, da timeprisen er billigere end normalt. Betales der ikke til tiden og arbejdet er udført, vil der blive sendt rykker og tilskrivning af gebyr som normalt.

Hjælp til hjemmeside uden Serviceaftale eller klippekort.
Hvis du ringer/skriver og har brug for hjælp til din hjemmeside uden og have en serviceaftale eller klippekort, vil du blive faktureret for påbegyndt 1/2 time  (pris 649,50 kr. excl. moms.)

Dette er uden beregning og dermed gratis under forløb og de første 14 dage efter lancering af ny hjemmeside, lavet af MonikaBak.dk

MonikaBak.dk står ikke til regnskab for fejl på hjemmesider uden serviceaftaler da i selv står for vedligeholdelse og opdateringer. men vi hjælper meget gerne med at få løst problemet. også hvis du skulle være blevet udsat for angreb. 

HUSK:

Opdatering og ændring af password tilknyttet til din adgang – ER DIT ANSVAR
Opbevaring af password – ER DIT ANSVAR

Ophavsret

Ophavsretten/brugsret til designet overdrages til kunden ved betalingen af den udstedte faktura
Undlader kunden at betale og benytter designet, så er det brud på ophavsretten og MonikaBak.dk vil anmelde kunden.

Ansvarsfraskrivelse

1) MonikaBak.dk kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

2) MonikaBak.dk kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

3) Kundens erstatningskrav over for MonikaBak.dk kan ALDRIG overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser.

4) MonikaBak.dk kan ikke drages til ansvar for persondatasikkerheden ikke skulle være i orden på den udviklede hjemmeside eller webshop, det er altid kundens ansvar og have styr på hvilken krav om sikkerhed der stilles til dem som forretningsindehavere. 

5) MonikaBak.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside, mail eller shop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6) Der vil i forbindelse med lancering af hjemmeside, nye mailplatforme, webshop løsninger m.v. forekomme nedetid. Denne er af variabel størrelse og MonikaBak.dk er ikke ansvarlig for evt økonomisk tab eller datatab i den forbindelse.  

7) Såfremt MonikaBak.dk har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller shop kan MonikaBak.dk ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have egen backup eller sikre sig ved at tilkøbe denne service.

8) MonikaBak.dk kan ikke stå til regnskab for en hjemmeside eller shop hvis kunden har givet 3 part adgang til hjemmesiden eller installeret nye plugins eller gennemført opdateringer.

9) MonikaBak.dk kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller shop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter. Dog er det muligt at tilkøbe SEO pakke og WebDeluxe som netop sikrer URL og tekstformatering sker efter alle kunstens regler. 

10) MonikaBak.dk kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

Monika Bak
MonikaBak.dk
Steen Blichers gade 2a st. th – 8900 Randers C
Tlf: + 45 22665951
Kontakt@MonikaBak.dk
Cvr.nr: 39628333

Secured By miniOrange